Tuchtrecht BPSW

Pompe Coaching is geregistreerd bij de Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal Werk (BPSW) en valt hiermee automatisch onder het reglement voor de tuchtrechtspraak van de vereniging. De organisatie hanteert dit lidmaatschap bij de BPSW, om op deze wijze aan te tonen dat zij zich verbinden aan de regelgeving, waaraan men zich als hulpverlener beroepsmatig committeert. Dit om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen en de rechten van de cliënt te beschermen. Bij deze organisatie kan de cliënt terecht die een ernstige klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van een maatschappelijk werker of sociaal professional. ( NVMW, 2013)

Klik hier om te tuchtprocedure van het BSPW te bekijken.