Kwaliteit

Door de lidmaatschappen met het Registerplein en de BPSW, draagt de organisatie Pompe Coaching uit dat zij het belangrijk vind dat de zorg voor de kwaliteit van de hulpverlening gewaarborgd wordt. Jaarlijkse bijscholing en het plegen van collegiale consultatie draagt bij aan een optimale ondersteuning van de cliënt.

Indien het onverhoopt voorkomt, dat de hulpverlener zelf tijdelijke niet in staat is om de cliënt te begeleiden, wordt de continuïteit van de hulpverlening  gewaarborgd, door de inzet van een professionele collega. De organisatie zal uiteraard met de cliënt afstemmen of deze akkoord is met de waarnemende partij.