Begeleiding opstarten

Begeleiding aanvragen verloopt via de gemeente. U kunt een aanvraag doen bij het WMO-loket van uw gemeente. Of contact opnemen met het sociaalwijkteam van u gemeente. Deze zijn meestal gevestigd in de buurt en wijkcentra van de gemeente waarin u woonachtig bent. De gemeente heeft de sociale wijkteams opgericht. De medewerkers hebben als functie de zorgvraag van de burger in kaart te brengen. Dit doen ze door op huisbezoek te gaan bij de burger en door middel van het “keukentafelgesprek”.

Tijdens het gesprek met het de medewerker van het sociaal team zal geïnventariseerd worden wat u hulpvragen zijn. Belangrijke naasten die goed op de hoogte zijn en mee kunnen denken in het formuleren van de hulpvraag zijn altijd welkom om aan te sluiten bij zo’n gesprek. Het gesprek wordt benut om te bekijken wat u zelf kan, waar u ondersteuning bij nodig heeft en wie deze ondersteuning het beste kan leveren. Of u sociale netwerk iets kan betekenen of u gebruik kunt maken van het voorliggend veld. Als uit de inventarisatie blijkt dat de voorliggende voorzieningen niet passend zijn en dat er professionele hulpverlening noodzakelijk is, dan zal de medewerker een beschikking opstellen. In de beschikking wordt vastgelegd voor hoeveel uur per week en voor hoelang u recht heeft op deze hulpverlening in de vorm van begeleiding.

Met de beschikking kunt u zelf u eigen zorgaanbieder kiezen die gecontracteerd is bij de gemeente waarin u woonachtig bent. De medewerker van het sociaalwijkteam kan u vertellen welke dat zijn. U bent vrij om daarin uw eigen keus te maken.

Om begeleiding te kunnen financieren via de WMO heeft u een beschikking nodig van uw gemeente. Deze kunt u aanvragen via het sociale wijkteam van u gemeente.

Voor de gemeente Oosterhout: http://www.sociaalwijkteam.nl/

Voor de gemeente Gilze Rijen : https://www.gilzerijen.nl/wmo.html

Voor begeleiding vanuit de WMO dient u altijd een eigen bijdrage te betalen.
Op de website van het CAK vindt u hier meer over: https://www.hetcak.nl/

 

Vanuit zorg in Natura:
Pompe Coaching heeft met de zes Dongemond Gemeenten, waaronder de gemeente Oosterhout. En met de gemeente Gilze en Rijen contracten afgesloten voor zorg in natura betreffende begeleiding en ondersteuning via de Wmo.

Vanuit een Persoons Gebonden Budget :
Woon je in een gemeente die binnen een andere regio valt, dan ben ik inzetbaar op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB). Ook in dit geval kun je contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van je gemeente. Je kunt dan vragen om een beschikking voor begeleiding in de vorm van een PGB.