Home

Pompe Coaching is een zelfstandige zorgaanbieder.
Die ambulante begeleiding en ondersteuning biedt op het maatschappelijke vlak.

Pompe Coaching heeft binnen een aantal Brabantse gemeenten contracten afgesloten om begeleiding te mogen leveren in het kader van de WMO. De gecontracteerde gemeenten betreffen:

  • De zes Dongemond Gemeenten, waaronder Oosterhout.
  • De gemeente Gilze en Rijen

Binnen deze gecontracteerde gemeenten is het mogelijk om begeleiding te financieren op basis van Zorg In Natura (ZIN). Als de gemeente een beschikking heeft afgegeven.

Om begeleiding te kunnen financieren via de WMO heeft u een beschikking nodig van uw gemeente. Deze kunt u aanvragen via het sociale wijkteam van u gemeente.

Voor de gemeente Oosterhout: http://www.sociaalwijkteam.nl/

Voor de gemeente Gilze Rijen: https://www.gilzerijen.nl/wmo.html